JOIN OUR MAILING LIST
NUUS

1. Dokumente gepubliseer

2. Nuwe Diens DVD's van Oktober en November 2019 beskikbaar onder videos.

3.DIENS TYE

   Sondag         Oggend    10:00

                         Aand         18:30   

    Woensdae   Biduur       19:00                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom by PPK Ebenhaeser Carletonville se webtuiste.

Wat 'n voorreg om u te kan groet vanuit die Pinkster Protestante Kerk, Ebenhaeser Gemeente, Carletonville.

 

Dit is so lekker aan die Here al die eer te gee vir Sy guns aan ons as Gemeente.  Terwyl ons deur opstande en deur chaos gaan, is ons bewus van die heerlikheid van die Here wat saam met ons beweeg.  Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om vir elkeen wat ons Webblad besoek en ons Dienste op You Tube volg, baie dankie sê vir u belangstelling, dankie vir u kommentaar!  Dan ook 'n besondere dank aan elkeen wat met ons kontak maak deurmiddel van Whatsapp, SMS'e en E posse, ons waardeer dit opreg.  Dankie dat u saam met ons glo dat die Kerk van die Here Jesus weer in die krag van die Heilige Gees na vore sal tree.  Ek weet ons leef in moeilike tye, baie leef in vrees oor wat wag in die toekoms, maar onthou dat die Here Jesus gesê het dat Hy saam met ons sal wees, al die dae van ons lewe!  Wat my geweldig opgewonde maak is dat dieselfde Bybel wat gesê het dat daar in die LAASTE DAE swaar tye sal wees, ook gesê het dat in daardie dae Hy van Sy Gees sal uitstort op alle vlees.  Hou goeie moed, Hy is wakker oor Sy Woord en ook oor Sy kinders.

 

Ek daag elke Prediker uit om werklik, in groot erns die aangesig van die Here te soek, en toe te laat dat Hy u weer nuut sal vul met Sy Gees.  Dat Hy in u hart 'n nuwe ywer sal bring, 'n verlange na 'n magtige beweging van Sy Gees!  Dat u weer met nuwe ywer sal soek na 'n Herlewing in u dorp/stad en ons land.  Ons het die belofte dat Hy weer sal luister as ons ons nuut tot Hom bekeer.  U sien, kind van die Here, ek glo dat die grootste probleem op die oomblik is dat ons die Here soek uit vrees en nie liefde nie.  Hy moet net weer antwoord, nog 'n bui reën stuur, en wanneer dit verby is, dan het ons weer vergeet van die benoudheid waarin ons verkeer het.  Kom ons maak 'n positiewe en blywende draai, terug na Sy opdragte.  Sê Hy dan nie in Lukas 4 dat die Gees van die Here Here is op my, OMDAT HY MY GESALF HET OM DIE EVANGELIE TE BRING NIE?  Hoe dikwels wil dit nie lyk asof ons vir iets anders gesalf is nie, eie belang en eie waan.  Komaan Kerk van die Here, ons is die Sout en die Lig wat Hy geroep en gestuur het!  Kom ons leef op na daardie standaard.

Ons is reeds in beplanning vir die Grootste Paas Konferensie 2020, bid saam met ons dat ons die nodige verblyf en karavaan staanplekke sal kan inrig, sodat ons aan die eis sal kan voldoen.  Bespreek reeds nou al!

 

Hou vas aan die Here, behou die geloof en staan vir wat reg is.

 

Baie liefde.

 

Pastoor Stols en Carletonville Gemeente.   

 

 

Welkom by PPK Ebenhaeser Carletonville se webtuiste.

Wat 'n voorreg om u te kan groet vanuit die Pinkster Protestante Kerk, Ebenhaeser Gemeente, Carletonville.

 

Dit is so lekker aan die Here al die eer te gee vir Sy guns aan ons as Gemeente.  Terwyl ons deur opstande en deur chaos gaan, is ons bewus van die heerlikheid van die Here wat saam met ons beweeg.  Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om vir elkeen wat ons Webblad besoek en ons Dienste op You Tube volg, baie dankie sê vir u belangstelling, dankie vir u kommentaar!  Dan ook 'n besondere dank aan elkeen wat met ons kontak maak deurmiddel van Whatsapp, SMS'e en E posse, ons waardeer dit opreg.  Dankie dat u saam met ons glo dat die Kerk van die Here Jesus weer in die krag van die Heilige Gees na vore sal tree.  Ek weet ons leef in moeilike tye, baie leef in vrees oor wat wag in die toekoms, maar onthou dat die Here Jesus gesê het dat Hy saam met ons sal wees, al die dae van ons lewe!  Wat my geweldig opgewonde maak is dat dieselfde Bybel wat gesê het dat daar in die LAASTE DAE swaar tye sal wees, ook gesê het dat in daardie dae Hy van Sy Gees sal uitstort op alle vlees.  Hou goeie moed, Hy is wakker oor Sy Woord en ook oor Sy kinders.

 

Ek daag elke Prediker uit om werklik, in groot erns die aangesig van die Here te soek, en toe te laat dat Hy u weer nuut sal vul met Sy Gees.  Dat Hy in u hart 'n nuwe ywer sal bring, 'n verlange na 'n magtige beweging van Sy Gees!  Dat u weer met nuwe ywer sal soek na 'n Herlewing in u dorp/stad en ons land.  Ons het die belofte dat Hy weer sal luister as ons ons nuut tot Hom bekeer.  U sien, kind van die Here, ek glo dat die grootste probleem op die oomblik is dat ons die Here soek uit vrees en nie liefde nie.  Hy moet net weer antwoord, nog 'n bui reën stuur, en wanneer dit verby is, dan het ons weer vergeet van die benoudheid waarin ons verkeer het.  Kom ons maak 'n positiewe en blywende draai, terug na Sy opdragte.  Sê Hy dan nie in Lukas 4 dat die Gees van die Here Here is op my, OMDAT HY MY GESALF HET OM DIE EVANGELIE TE BRING NIE?  Hoe dikwels wil dit nie lyk asof ons vir iets anders gesalf is nie, eie belang en eie waan.  Komaan Kerk van die Here, ons is die Sout en die Lig wat Hy geroep en gestuur het!  Kom ons leef op na daardie standaard.

Ons is reeds in beplanning vir die Grootste Paas Konferensie 2020, bid saam met ons dat ons die nodige verblyf en karavaan staanplekke sal kan inrig, sodat ons aan die eis sal kan voldoen.  Bespreek reeds nou al!

 

Hou vas aan die Here, behou die geloof en staan vir wat reg is.

 

Baie liefde.

 

Pastoor Stols en Carletonville Gemeente.   

 

 Terug Terug na bo